Kursy przygotowawcze do egzaminów

laptop-3087585_640

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminów OKE po gimnazjum i po szkole podstawowej. Oferujemy kursy prowadzone przez nauczycieli naszego liceum z następujących przedmiotów:

polski, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Każdy kurs będzie realizowany w dwóch terminach i obejmować będzie zajęcia o tej samej treści. Uczeń może zapisać się tylko na jeden z dwóch terminów z danego przedmiotu. Oferujemy:

  • dla kandydatów z gimnazjum – wszystkie przedmioty,
  • dla kandydatów ze szkół podstawowych – j. polski i matematykę.

Warunkiem uczestnictwa jest osobiste zgłoszenie się rodzica / prawnego opiekuna ucznia w sekretariacie naszej szkoły, celem podpisania deklaracji udziału. Termin zgłoszeń upływa 22 lutego. Ilość miejsc ograniczona jest do 20 uczestników zajęć. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminarz zajęć