Kalendarz szkolny

2017-calendar-with-dandelion

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ

 

WYDARZENIE DATA
Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września
Wywiadówka 7 września
Wymiana młodzieży ze szkołą w Amsterdamie (LO) 9-16 września
Konferencja RP, spotkanie zespołu wychowawczego 25 września
Wymiana młodzieży ze szkołą w Heidelbergu (gim.) 8-15 października
Spotkanie z młodzieżą z Ukrainy 10 października
Dzień KEN 14 października
Dzień Misji, obchody Dnia KEN 16 października
Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny- środa 1 listopada
Święto Niepodległości 11 listopada
Konferencja śródroczna 13 listopada
Wywiadówka śródroczna 14 listopada
Wigilia szkolna 22 grudnia
Boże Narodzenie – Nowy Rok 25 grudnia – 1 stycznia
Święto Trzech Króli 6 stycznia
Wystawienie ocen po pierwszym półroczu 12 stycznia
Konferencja klasyfikacyjna 15 stycznia
Wywiadówka 16 stycznia
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego
Konferencja śródroczna 19 marca
Święta Wielkanocne 29 marca – 3 kwietnia
Egzaminy gimnazjalne 18-20 kwietnia
Wystawienie ocen końcoworocznych klas III LO 24 kwietnia
Konferencja klasyfikacyjna klas III LO 25 kwietnia
Zakończenie roku szkolnego klas III LO 27 kwietnia
Przerwa świąteczna i dni wolne* 30 kwietnia – 6 maja
Matury 4-22 maja
Wywiadówka 22 maja
Święto Bożego Ciała i dzień wolny-piątek* 31 maja – 1 czerwca
Wystawienie ocen końcoworocznych 19 czerwca
Konferencja klasyfikacyjna 20 czerwca
Dzień administracyjny – dzień wolny* – czwartek 21 czerwca
Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca
Konferencja plenarna 25 czerwca
Wakacje Od 25 czerwca

Kalendarz roku szkolnego został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną (31 sierpnia 2017 r.) i Radę Rodziców (7 września 2017 r.) Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej.
Informacja o ustalonych dniach dodatkowo wolnych została podana do wiadomości nauczycieli, uczniów oraz rodziców uczniów w dniu 7 września 2017 r.

* dodatkowe dni wolne bez odpracowania

Blog Attachment