Kalendarz szkolny

2017-calendar-with-dandelion

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września (czwartek) 2016 r.
Zajęcia  integracyjne dla klas I Pierwsza połowa września (jeden wybrany dzień) 2015 r.
Zebrania z rodzicami i Spotkanie Rady Rodziców 6 września (wtorek) 2016 r.
Spotkanie zespołów wychowawczych – konferencja. 19 września (poniedziałek) 2016 r.
„Osobliwości świata fizyki” Uniw. Śląski wyjazd klas I LO 29 września (czwartek) 2016 r.
Konferencja RP 3 października (poniedziałek) 2016 r.
Dzień KEN – dzień wolny od zajęć* 14 października (piątek) 2016 r.
Dzień wolny od zajęć* 31 października (poniedziałek) 2016 r.
Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć 1 listopada (wtorek) 2016 r.
Święto państwowe – dzień wolny od zajęć 11 listopada (piątek) 2016 r.
Konferencja RP 14 listopada (poniedziałek) 2016 r.
Wywiadówka śródokresowa 15 listopada (wtorek) 2016 r.
Wigilia szkolna 22 grudnia (czwartek) 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 1 stycznia 2016/17 r.
Święto państwowe – Trzech Króli 6 stycznia (piątek) 2017 r.
Ferie zimowe 14-29 stycznia 2017 r.
Konferencja klasyfikacyjna za I semestr 30 stycznia (poniedziałek) 2017 r.
Wywiadówka 31 stycznia (wtorek) 2017 r.
Konferencja szkoleniowa 20 marca (poniedziałek) 2017 r.
Wywiadówka śródokresowa dla klas III LO 22 marca (wtorek) 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017 r.
Egzamin gimnazjalny 19-21 kwietnia 2017 r.
Konferencja klasyfikacyjna klas III LO 26 kwietnia (środa) 2017 r.
Zakończenie zajęć klas III LO 28 kwietnia (piątek) 2017 r.
Święto  pracy 1 maja (poniedziałek) 2017 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych* 2 maja (wtorek) 2017 r.
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja (środa) 2017 r.
Egzamin maturalny – część ustna i pisemna 4 – 26  maja 2017 r.
Wywiadówka śródokresowa 16  maja (wtorek) 2017 r.
Święto państwowe – Boże Ciało 15 czerwca (czwartek) 2017 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych* 16 czerwca (piątek) 2017 r.
Konferencja klasyfikacyjna 21 czerwca (środa) 2017 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych* 22 czerwca (czwartek) 2017 r.
Zakończenie roku szkolnego 23  czerwca (piątek) 2017 r.
Wakacje 26 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.
Konferencja plenarna 26 czerwca (poniedziałek) 2017 r.

* dodatkowe dni wolne bez odpracowania

 

Terminarz wymian:

JESIEŃ:

11-16 września 2016 r. Gouda (Holandia) – przyjazd, kl. 3ab G (S.Kachel, M. Saletnik, S. Brudny)

10-17 września 2016 r. Amsterdam (Holandia) – wyjazd, uczniowie LO (L. Zięba, A. Ewak )

20-27 września 2016 r. Wolfsburg (Niemcy) – przyjazd, uczniowie LO (M. Tracz, D. Tobiasz, S. Brudny, D. Ostrowski)

24-30  października 2016 r. Heidelberg (Niemcy) – wyjazd, uczniowie LO (M. Heinrich, M. Wrzos)

 

Kalendarz roku szkolnego został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną (31 sierpnia 2016 r.) i Radę Rodziców (6 września 2016 r.) Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej.

 

Informacja o ustalonych dniach dodatkowo wolnych została podana do wiadomości  nauczycieli, uczniów oraz rodziców uczniów w dniu 6 września 2016 r.

 

Blog Attachment