Projekt ENGLISH ACROSS SUBJECTS

love_english

Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja realizuje projekt English Across Subjects. Jest to autorski program nauczania na wszystkich poziomach angielskiego słownictwa specjalistycznego z różnych przedmiotów. Lekcje w ramach tego projektu są naturalnie wplecione w naukę języka obcego i podlegają ocenie tak samo, jak inne sprawności językowe.