Wizyta prezydenta Lecha Wałęsy

5DM30956MG

7 marca 2017 r. mury „Reja” odwiedził pierwszy demokratycznie wybrany Prezydent RP po roku 1939, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Pan Lech Wałęsa.

Pan Prezydent gościł u nas przy okazji DeBBat, których nasze LO było partnerem strategicznym. 

Licealiści bielskich szkół debatowali nad tezą, która dotyczyła porozumień Okrągłego Stołu. Głos w tej sprawie zabrał oczywiście także Pan Prezydent. 

Zdjęcia Maciej Gałuszka

5DM31191MG5DM31036MG5DM30841MG5DM30970MG5DM30907MG5DM30896MG

Blog Attachment