Nauczanie on-line od 16 marca 2020

praca na MEET

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W SZKOLE

SĄ ZAWIESZONE OD 12 DO 25 MARCA

Nauczanie odbywa się na platformie
Google Classroom!

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO W ZAKRESIE EGZAMINÓW MATURALNYCH POZOSTAJE NA RAZIE BEZ ZMIAN

Blog Attachment