NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do II klasy LO

643137314501klasy2_szkola

643137314501klasy2_szkola Jesteś uczniem klasy pierwszej szkoły średniej?

Twój profil kształcenia okazał się nieodpowiedni lub niezadowalający?

Chcesz samodzielnie wybrać przedmioty rozszerzone?

Zgłoś się do naszego liceum!

Wszyscy uczniowie realizują rozszerzony program z j. angielskiego. Ponadto indywidualnie, po pierwszej klasie, wybierają dwa-trzy dodatkowe rozszerzenia spośród następujących:

matematyka,informatyka,fizyka,geografia,biologia,chemia,j. polski,historia,historia sztuki,wiedzy o społeczeństwie,drugi język obcy (do wyboru: hiszpański, francuski, niemiecki, włoski).

Weź udział w dodatkowej rekrutacji do klasy drugiej liceum! Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy (kwestionariusz osobowy) do szkoły przyjmujemy od 22 maja do 14 lipca 2017 r.

Kwestonariusz osobowy do pobrania TUTAJ.

Zapisując się do szkoły należy wpłacić wpisowe (500 zł.).  Osoby, które ze względu na zbyt niskie wyniki nie zostaną zakwalifikowane do naszej szkoły otrzymają zwrot wpisowego. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrekcja w oparciu o przedstawione świadectwo/uzyskane w bieżącym roku szkolnym oceny i po rozmowie kwalifikacyjnej.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu  i wizyty w naszej szkole.

Zapraszamy kandydatów i ich rodziców na indywidualne spotkania z dyrekcją:

  • 22-26 maja w godzinach 12.00-16.00,
  • 12-14 czerwca w godzinach 12.00-16.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: tel. 033 812 42 56

Informacje na temat płatności, zniżek i stypendiów można znaleźć TUTAJ:

Płatności/zniżki/stypendia