Rekrutacja Gimnazjum

nabór GIM

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO GIMNAZJUM

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

Kwestionariusz osobowy do pobrania TUTAJ.

Zapraszamy do jednej z trzech klas drugich. Nauczanie odbywa się w zespołach kilkunastoosobowych, a zajęcia z języków obcych prowadzimy w kilkuosobowych grupach międzyklasowych utworzonych zgodnie z poziomem zaawansowania. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego oraz uczą się drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

Młodzież realizuje program poszerzony z wybranych przedmiotów, w zależności od profilu klasy.

Klasa matematyczno-przyrodnicza:

  • zwiększona liczba godzin z matematyki (+1 godz./tydzień przez trzy lata) i przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia: + 1 godz./tydzień przez jeden rok dla każdego z przedmiotów)
  • opcjonalna nauka trzeciego języka: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego (2 godz. / tydzień).

 Klasa językowa: zwiększona liczba godzin z trzech języków:

  • kontynuacja j. angielskiego (4 godz. / tydzień),
  • j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. francuskiego, j. włoskiego (2 godz. / tydzień),
  • opcjonalna nauka trzeciego języka: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego (2 godz. / tydzień).

Klasa ogólna (przyrodnicza);

  • zwiększona liczba godzin z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia),
  • opcjonalna nauka trzeciego języka: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego (2 godz. / tydzień).

Wszystkie w/w klasy mają zajęcia z w. fizycznego w systemie punktowym, możliwość korzystania z szerokiej gamy codziennych, popołudniowych zajęć sportowych (np. gry zespołowe, tenis ziemny, pływanie, taniec itp.)

Wyróżniamy się:

małymi zespołami klasowymi (tylko kilkunastu uczniów);

małymi grupami językowymi (tylko kilka osób);

wysokim poziomem kształcenia (bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym, wysokie pozycje w rankingach szkół, liczne grono finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych);

prowadzeniem wielu kół przedmiotowych dla uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę;

systemem konsultacji z każdego przedmiotu dla uczniów potrzebujących wsparcia,

kontaktami międzynarodowymi (wymiana młodzieży ze szkołą w Niemczech);

organizacją wychowania fizycznego: oprócz zajęć tradycyjnych uczniowie korzystają z możliwości uczestniczenia w dowolnie wybranych zajęciach tematycznych (np. piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, pływania, tenisa ziemnego, stołowego itp.);

szerokim wachlarzem zajęć pozalekcyjnych, np. koło fotograficzno-filmowe, zajęcia z rysunku i malarstwa;

zapleczem technicznym: aula, sala gimnastyczna, własny parking, sale lekcyjne wyposażone w rzutniki i tablice multimedialne, szkolny bufet, sklepik, bezprzewodowy Internet, e-dziennik, ksero;

licznymi akcjami i imprezami pozalekcyjnymi, np. wycieczki terenowe, zajęcia przyrodnicze, obozy letnie i zimowe, akcje charytatywne i wolontariat uczniowski oraz wiele innych;

miłą i przyjazną atmosferą.

Odwiedź nas – zapraszamy!

Zapraszamy kandydatów i ich rodziców na indywidualne spotkania z dyrekcją:

  • 22-26 maja w godzinach 12.00-16.00,
  • 12-14 czerwca w godzinach 12.00-16.00.

Weź udział w dodatkowej rekrutacji do klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum! Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy (kwestionariusz osobowy) do szkoły przyjmujemy od 22 maja do 14 lipca 2017 r.

Kwestonariusz osobowy do pobrania TUTAJ.

Zapisując się do szkoły należy wpłacić wpisowe (500 zł.).  Osoby, które ze względu na zbyt niskie wyniki nie zostaną zakwalifikowane do naszej szkoły otrzymają zwrot wpisowego. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrekcja w oparciu o przedstawione świadectwo/uzyskane w bieżącym roku szkolnym oceny i po rozmowie kwalifikacyjnej.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu  i wizyty w naszej szkole.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: tel. 033 812 42 56

Informacje na temat płatności, zniżek i stypendiów można znaleźć TUTAJ:

Płatności/zniżki/stypendia

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.