Nabór uzupełniający do Gimnazjum

nabór GIM

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO GIMNAZJUM

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

Kwestionariusz osobowy do pobrania TUTAJ.

Zapraszamy do jednej z trzech obecnych klas drugich. Nauczanie odbywa się w zespołach kilkunastoosobowych, a zajęcia z języków obcych prowadzimy w kilkuosobowych grupach międzyklasowych utworzonych zgodnie z poziomem zaawansowania. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego oraz uczą się drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

Młodzież realizuje program poszerzony z wybranych przedmiotów, w zależności od profilu klasy.

Klasa matematyczno-przyrodnicza:

  • zwiększona liczba godzin z matematyki (+1 godz./tydzień przez trzy lata) i przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia: + 1 godz./tydzień przez jeden rok dla każdego z przedmiotów)
  • opcjonalna nauka trzeciego języka: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego (2 godz. / tydzień).

 Klasa językowa: zwiększona liczba godzin z trzech języków:

  • kontynuacja j. angielskiego (4 godz. / tydzień),
  • j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. francuskiego, j. włoskiego (2 godz. / tydzień),
  • opcjonalna nauka trzeciego języka: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego (2 godz. / tydzień).

Klasa ogólna (przyrodnicza);

  • zwiększona liczba godzin z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia),
  • opcjonalna nauka trzeciego języka: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego (2 godz. / tydzień).

Wszystkie w/w klasy mają zajęcia z w. fizycznego w systemie punktowym, możliwość korzystania z szerokiej gamy codziennych, popołudniowych zajęć sportowych (np. gry zespołowe, tenis ziemny, pływanie, taniec itp.)

Zapisz się do przyszłorocznej klasy trzeciej gimnazjum! Ilość miejsc ograniczona!

Wyróżniamy się:

małymi zespołami klasowymi (tylko kilkunastu uczniów);

małymi grupami językowymi (tylko kilka osób);

wysokim poziomem kształcenia (bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym, wysokie pozycje w rankingach szkół, liczne grono finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych);

prowadzeniem wielu kół przedmiotowych dla uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę;

systemem konsultacji z każdego przedmiotu dla uczniów potrzebujących wsparcia,

kontaktami międzynarodowymi (wymiana młodzieży ze szkołą w Niemczech);

organizacją wychowania fizycznego: oprócz zajęć tradycyjnych uczniowie korzystają z możliwości uczestniczenia w dowolnie wybranych zajęciach tematycznych (np. piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, pływania, tenisa ziemnego, stołowego itp.);

szerokim wachlarzem zajęć pozalekcyjnych, np. koło fotograficzno-filmowe, zajęcia z rysunku i malarstwa;

zapleczem technicznym: aula, sala gimnastyczna, własny parking, sale lekcyjne wyposażone w rzutniki i tablice multimedialne, szkolny bufet, sklepik, bezprzewodowy Internet, e-dziennik, ksero;

licznymi akcjami i imprezami pozalekcyjnymi, np. wycieczki terenowe, zajęcia przyrodnicze, obozy letnie i zimowe, akcje charytatywne i wolontariat uczniowski oraz wiele innych;

miłą i przyjazną atmosferą.

Odwiedź nas – zapraszamy!

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu  i wizyty w naszej szkole. 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: tel. 033 812 42 56

Informacje na temat płatności, zniżek i stypendiów można znaleźć TUTAJ:

Płatności/zniżki/stypendia

 

Blog Attachment