Ranking Perspektyw

Layout 1

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja z Bielska-Białej jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych  tegorocznych maturzystów. Dzięki zaangażowaniu naszych nauczycieli, ich doświadczeniu zawodowemu i wytrwałej pracy uczniów, Liceum zajęło bardzo wysokie miejsca w rankingu we wszystkich trzech kategoriach:

Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019

Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2019

oraz w

Rankingu Szkół Olimpijskich 2019

Blog Attachment