Stypendia naukowe – Piotr Byrski

Stypendystą stypendium Premiera RP w roku szkolnym 2010/11 został Piotr Byrski, uczeń klasy III Liceum.  Piotr otrzymał  również stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, podobnie jak  w roku szkolnym 2009/2010.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 29 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Wśród nich znajduje się dwóch naszych uczniów Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja (Piotr Byrski i Kacper Wojaczek).

Wsparcie przyznano w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009 – 2012„.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia/ słuchacza szkoły ponadgimnazjalnej, zakładu kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi.

Stypendium udzielane jest osobom, które uzyskały w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,8 oraz spełniają co najmniej jedno z kryteriów, takich jak osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym, wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, znaczące osiągnięcia artystyczne lub sportowe. O wsparcie starać się mogli uczniowie/ słuchacze prowadzący działalność społeczną (wolontariat) lub uczestniczący we współpracy międzynarodowej.

Blog Attachment