Przy wspólnym śniadaniu o swoich marzeniach

  sniadanie.jpg
       Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk wraz ze śląskim kuratorem oświaty Stanisławem Faberem podejmowali laureatów olimpiad przedmiotowych na Śniadaniu Mistrzów. Spotkanie odbyło się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 14 grudnia 2010 roku. Uczestniczyło w nim 32 laureatów olimpiad – uczniów szkół z województwa śląskiego. Na spotkaniu wręczone zostały nominacje Młodzieżowemu Wojewodzie Śląskiemu i Młodzieżowemu Kuratorowi Oświaty. W tym roku zostali nimi: Piotr Byrski, uczeń
LO Tow. Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej – laureat olimpiady geograficznej, wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości, finalista olimpiady chemicznej oraz Sandra Madeja – laureatka olimpiady języka niemieckiego.

sniadanie2.jpg

Blog Attachment