Płatności/zniżki/stypendia

Dokonując wpłaty na konto bankowe należy podać: imię, nazwisko, szkołę i klasę ucznia.

ZNIŻKI

Stypendia Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja