Szkolne Koło CARITAS i działalność charytatywna 2013/2014

  1. Wrzesień: Powstanie Szkolnego Koła Caritas w LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej.
  2. Wolontariat w SP nr 2 – pomoc młodszym kolegom w odrabianiu lekcji.
  3. Akcja „Wyślij paczkę na Ukrainę” (przygotowano 8 10-kilogramowych paczek z żywością dla ośmiu rodzin).
  4. 3 –krotne odwiedziny podopiecznych „SOAR-u” połączone z programem muzycznym.