Szkolne Koło CARITAS i działalność charytatywna 2014/2015

  1. 4 –krotne odwiedziny podopiecznych „SOAR-u” połączone z programem muzycznym (29X’14; 16XII’14; 01IV’15; 17VI’15).
  2. Dzień Solidarności z prześladowanymi za wiarę (22X’14) połączony z wcześniejszą sprzedażą koszulek ze znakiem „nun” z akcji Caritas Bielsko-Żywieckiej (1920 zł).
  3. Dwie dwudniowe Zbiórki Żywności w „Biedronce” w ramach akcji „TAK, pomagam. Caritas”: 12-13XII’14 i 13-14IV’15. W sumie zebrano ponad tonę żywności.
  4. Wolontariat podczas akcji Caritas: Dzień Chorych w Aleksandrowicach (27I’15) i Marsz dla Życia i Rodziny (20VI’15).
  5. Zbiórki w szkole: „Szlachetna Paczka” (dla jednej rodziny) i „Boskie Wakacje” (zbiórka przyborów szkolnych).
  6. Nawiązanie współpracy z Domem Opieki Józefów w Cygańskim Lesie – jedna uczennica chodzi pomagać w opiece przy chorych.