Nabożeństwo ekumeniczne

IMG_2905

Dnia 11 grudnia 2018 r. w ewangelickim Kościele Zbawiciela odbyło się ekumeniczne nabożeństwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja. Chcieliśmy wspólnie uwielbić Boga naszą modlitwą i śpiewem w czasie adwentu, który ma nas nie tylko przygotować do radosnego wspomnienia narodzin Bożego Syna na ziemi, lecz jednocześnie przypomnieć nam, iż Jezus przyjdzie jeszcze raz, ale już jako Nasz Pan i Król.

Nasze spotkanie było wyjściem na przeciw pragnieniu naszego Zbawiciela wyrażonemu w słowach do Ojca: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” J17, 20-21.
Bóg zbawia świat swoją miłością, która potrafi spajać to co nam nieraz wydaje się niemożliwe do scalenia. Ogromna jest moc miłości.
Zapragnijmy więc tak na serio, by ta Boża miłość, przynosząca radość i pokój, łączyła nas nieustannie na każdej płaszczyźnie – w rodzinie, szkole, kościele, ojczyźnie, … – niech to będzie nasze przygotowanie na przyjście Pana!

 

Relacja: Krystyna Blachura

Zdjęcia: Tomasz Sowiński

Blog Attachment