Warning: session_start() expects parameter 1 to be array, string given in /public_html/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
Kursy przygotowawcze do egzaminów – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolngo im. M. Reja w Bielsku-Białej

Kursy przygotowawcze do egzaminów

laptop-3087585_640

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminów OKE po szkole podstawowej. Oferujemy kursy prowadzone przez nauczycieli naszego liceum z następujących przedmiotów: język angielski, język polski i matematyka.

Każdy kurs będzie realizowany w dwóch grupach dwudziestoosobowych. Uczeń może zapisać się tylko na jeden kurs z danego przedmiotu.

Kurs z języka angielskiego rozpoczyna się w grudniu.
Termin zgłoszeń upływa 6 grudnia 2019.

Kursy z języka polskiego i matematyki rozpoczną się w lutym. Zapisy trwają do końca stycznia 2020.

Warunkiem uczestnictwa jest osobiste zgłoszenie się rodzica / prawnego opiekuna ucznia w sekretariacie naszej szkoły, celem podpisania deklaracji udziału. Ilość miejsc ograniczona jest do 20 uczestników zajęć. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminarz zajęć