Warning: session_start() expects parameter 1 to be array, string given in /public_html/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
Oczytani – oczarowani – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolngo im. M. Reja w Bielsku-Białej

Oczytani – oczarowani

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja realizuje projekt dofinansowany przez Fundusze Europejskie „Oczytani-oczarowani” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój”.

Celem projektu jest rozwój czytelnictwa książek i prasy wśród młodzieży szkolnej. Liceum, chcąc przeciwdziałać dalszemu pogłębianiu kryzysu czytelnictwa wśród uczniów, pragnie promować je poprzez atrakcyjneiróżnorodne formy, wzorując się na działaniach edukacyjnych państw, w których znajduje się ono na wyższym poziomie.

Szkoła zmierza także do rozwoju czytelnictwa w językach obcych. Istotnymkrokiem w osiągnięciu tego celu jest podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego pracowników, mających wpływ na poziom czytelnictwa w szkole.

Dofinansowanie projektu z UE: 89 167,67 PLN

Blog Attachment