Warning: session_start() expects parameter 1 to be array, string given in /public_html/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
Oferta szkoły – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolngo im. M. Reja w Bielsku-Białej

Oferta szkoły

  • Indywidualizacja pracy – docieramy do każdego ucznia

Nauczanie odbywa się w małych klasach, podobnie jak grupy lektoratowe i informatyczne. Dlatego w nauczaniu stawiamy na indywidualizację zajęć, dostrzegamy potrzeby wszystkich uczniów. Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych skierowany jest zarówno do uczniów potrzebujących pomocy jak i tych ze szczególnymi uzdolnieniami.

  • Profilowanie nauczania w LO

Profilowanie nauczania jest zorganizowane w formie ponadklasowych zajęć fakultatywnych, obowiązkowych w klasie drugiej i trzeciej (decyzja o kierunku studiów jest więc podejmowana po pierwszym roku nauki). Uczeń wybiera dowolne fakultety i realizuje program na poziomie rozszerzonym. Proponujemy:

•    zajęcia z j. angielskiego (poziom rozszerzony) dla wszystkich uczniów szkoły,
•    fakultet z drugiego j. obcego. Do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. włoski, (poziom rozszerzony)
•    fakultet j. polskiego, (poziom rozszerzony)
•    fakultet historyczny, (poziom rozszerzony)
•    fakultet wiedzy o społeczeństwie, (poziom rozszerzony)
•    fakultet geograficzny, (poziom rozszerzony)
•    fakultet biologiczny, (poziom rozszerzony)
•    fakultet chemiczny, (poziom rozszerzony)
•    fakultet fizyczny, (poziom rozszerzony)
•    fakultet matematyczny, (poziom rozszerzony)

Fakultety pozwalają na indywidualne profilowanie.

  • Nauczanie języków obcych

Nauczanie języków obcych jest dla nas priorytetem. Każdy uczy się przynajmniej dwóch języków obcych – języka angielskiego i drugiego do wyboru spośród następujących: francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego w grupach kilkuosobowych (maksymalnie 10).

  • Praca z uczniami o specjalnych potrzebach

Potrafimy pracować z tymi, u których rozpoznano specyficzne potrzeby rozwojowe i edukacyjne (np. dysleksja). Dysponujemy specjalistyczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz logopedyczną. Dzięki współdziałaniu nauczycieli, wychowawców i terapeutów wydobywamy z naszych uczniów to co w nich jest najlepsze. Nie gubimy zdolności i talentów. Sukces szkolny jest możliwy dla każdego ucznia.
Szkoła jest przystosowana architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek zaopatrzony jest w odpowiednie podjazdy, windy i pomieszczenia.

  • Organizacja wychowania fizycznego

Część zajęć organizowana jest w zespołach klasowych. Pozostałe zajęcia uczniowie wybierają samodzielnie z bogatej oferty (np. gry zespołowe, pływanie, tenis ziemny i stołowy itp.).

  •  Wymiany międzynarodowe

Prowadzimy współpracę międzynarodową ze szkołami w Niemczech i Holandii. W ramach wymiany nasi uczniowie przyjmują młodzież z zaprzyjaźnionych szkół i wyjeżdżają za granicę na tygodniowe spotkania.

JAKOŚĆ NAUCZANIA

•    Kadra dydaktyczna dysponuje dużym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Nauczyciele współpracują z Okręgową Komisja Egzaminacyjną w Jaworznie, wydawnictwami podręczników, są egzaminatorami gimnazjalnymi i maturalnymi, autorami publikacji z zakresu dydaktyki nauczanych przedmiotów.
•    Na mocy umowy z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowi.
•    Uczniowie uzyskują wysokie wyniki w egzaminach gimnazjalnych i maturalnych. Corocznie z sukcesami biorą udział w finałach konkursów i olimpiad przedmiotowych (zostają laureatami i finalistami), a kilkakrotnie reprezentowali Polskę na zawodach międzynarodowych. Uzyskujemy wysokie wyniki w rankingach szkół średnich. Wg rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” wciąż jesteśmy na czołowych miejscach w województwie i kraju.
•    W ocenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskazującej na wkład szkoły w kształcenie uczniów (tzw. edukacyjna wartość dodana) jesteśmy Szkołą Sukcesu – najlepiej ocenianą grupą placówek edukacyjnych.

BAZA SZKOŁY

•    Pracownie przedmiotowe, sale komputerowe, aula, sala gimnastyczna i siłownia
•    Lokalizacja w centrum miasta (łatwa komunikacja), własny duży parking
•    Kawiarenka, sklepik i stołówka oferująca codziennie kilka różnych gorących dań
•    Ksero, bezprzewodowy Internet na terenie szkoły
•    E-dziennik

POZA LEKCJAMI

•    Dodatkowe kursy języków obcych (przygotowanie do egzaminów państwowych i maturalnych)
•    Koła przedmiotowe przygotowujące do konkursów i olimpiad
•    Indywidualne zajęcia dla wybitnie uzdolnionych
•    Pozalekcyjne zajęcia dla potrzebujących wsparcia (z każdego przedmiotu)
•    Zajęcia z psychologiem, pedagogiem i logopedą
•    Zajęcia sportowe (np. basen, tenis ziemny itp.)
•    Zajęcia z rysunku i malarstwa
•    Zajęcia z języka łacińskiego
•    Zajęcia z tańca nowoczesnego
•    Wycieczki terenowe, obozy zimowe i letnie
•    Koło fotograficzno-filmowe „Broken Umbrella Art Group”
•    Klub filmowy „Rejmovie”
•    Szkolny Klub Amnesty International
•    Liczne, coroczne imprezy edukacyjne, np.: „Festiwal Nauki”, konkurs „O rejskie pióro” i „Frankofonia – znam”, „Żywe lekcje historii” oraz wiele innych