Wizyta w Archiwum Państwowym

3.BB

W dniu 13 listopada 2019 r., w uczniowie naszego LO brali udział w prelekcji, która odbyła się w bielskim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach.

 

W trakcie spotkania, Pan Paweł Hudzik – kierownik Oddziału – przedstawił historię i zasób bielskiego archiwum państwowego, przedstawiając różnorodność przechowywanych archiwaliów. W oparciu o wybrane materiały archiwalne prowadzący zajęcia omówił ich przydatność i znaczenie w realizacji tematów badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem akta stanu cywilnego. Młodzieży zaprezentowano również walory portalu Szukaj w archiwach.
Grupa została również oprowadzona po budynku archiwum, gdzie zaprezentowano uczestnikom spotkania nowoczesne rozwiązania związane z przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych.

 

Wydarzenie zorganizował prof. Marcin Marczyński.

 

 

Blog Attachment