Wycieczka naukowa do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Kielce PET

Kielce TKW dniu 6 kwietnia b.r. uczniowie naszego Liceum pojechali do Kielc. Program wycieczki obejmował zwiedzenie Zakładu Fizyki Medycznej zajmującej się terapią radiologiczną  oraz Zakładu Medycyny Nuklearnej prowadzącego diagnostykę opartą o nowoczesną technologię PET w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Po południu odwiedzili Uniwersytet Jana Kochanowskiego: obserwatorium i planetarium oraz Laboratorium Spektrometrii Rentgenowskiej i Laboratorium Fizyki Powierzchni. Tam zapoznali się z badaniami struktury powierzchni materiałów przy wykorzystaniu nanotechnologii  oraz z fizycznymi metodami określania składu chemicznego substancji.

Kielce wykładNasze Liceum jest ogromnie wdzięczne pracownikom ww. instytucji: Panu Profesorowi Januszowi Braziewiczowi, magistrowi Tomaszowi Kuszewskiemu za ciekawe wykłady i prezentacje aparatury medycznej, a także doktor Aldonie Kubali-Kukuś za zorganizowanie zajęć na Uniwersytecie.

Kielce TK1Kielce nano2Kielce nano1

Blog Attachment