Zdalne nauczanie

praca na MEET

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W SZKOLE
POZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

Kalendarz roku szkolnego w zakresie egzaminów maturalnych i naboru do szkół jest modyfikowany zależnie od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wszelkich informacji bieżących należy szukać na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja

ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA.

Nauczanie odbywa się za pomocą platformy GSUITE GOOGLE: Classroom, Meet, Zoom, Formularze i wiele innych.

Dokumenty szkolne dotyczące organizacji nauczania zdalnego i klasyfikacji dostępne są tutaj.

Aneks do WSO – zdalne nauczanie

Aneks do WSO – klasyfikacja zdalna.