Warning: session_start() expects parameter 1 to be array, string given in /public_html/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
Zdalne nauczanie X, XI, XII 2020 – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolngo im. M. Reja w Bielsku-Białej

Zdalne nauczanie X, XI, XII 2020

praca na MEET

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W SZKOLE
POZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO 22 grudnia 2020.

Wszelkich informacji bieżących należy szukać na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja

ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA.

Nauczanie odbywa się za pomocą platformy GSUITE GOOGLE: Classroom, Meet, Zoom, Formularze i wiele innych.

Dokumenty szkolne dotyczące organizacji nauczania zdalnego i klasyfikacji dostępne są tutaj.

Aneks do WSO – zdalne nauczanie

Aneks do WSO – klasyfikacja zdalna.

UWAGA:
W DNIACH OD 30 LISTOPADA DO 22 GRUDNIA
ADMINISTRACJA SZKOŁY
CZYNNA W GODZINACH 8.00-14.00