Zdalne nauczanie X/XI 2020

praca na MEET

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W SZKOLE
POZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO 27listopada 2020.

Wszelkich informacji bieżących należy szukać na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja

ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA.

Nauczanie odbywa się za pomocą platformy GSUITE GOOGLE: Classroom, Meet, Zoom, Formularze i wiele innych.

Dokumenty szkolne dotyczące organizacji nauczania zdalnego i klasyfikacji dostępne są tutaj.

Aneks do WSO – zdalne nauczanie

Aneks do WSO – klasyfikacja zdalna.

UWAGA:
W DNIACH OD 9 do 27 LISTOPADA
ADMINISTRACJA SZKOŁY
CZYNNA W GODZINACH 8.00-14.00