Szkolna Grupa Amnesty International w Reju

amnesty-logo

amnesty-logo

Dnia 21 listopada br. na konferencji Rady Pedagogicznej zapadła decyzja o utworzeniu Szkolnej Grupy Amnesty International, której opiekunką została mgr Lucyna Zięba.

Szkolna Grupa AI ma za zadanie podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz praw człowieka zgodne z misją i wizją Amnesty International, pod kierunkiem i w porozumieniu z AI oraz w oparciu o ustawę o Systemie Oświaty i Statut Szkoły.

Szkolna Grupa w Reju rozpoczyna swoją działalność od zorganizowania na terenie szkoły XII Maratonu Pisania Listów w dniach 8 i 9 grudnia, do udziału w którym serdecznie zapraszamy zarówno Młodzież jak i Rodziców.

Informacje dotyczące organizacji Amnesty International jak i Maratonu 2010 znajdziecie Państwo na stronach www.amnesty.org.pl oraz www.maraton.amnesty.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizacji Maratonu na terenie szkoły w najbliższych dniach.