Konsultacje przedmiotowe

Nauczyciele są gotowi do służenia swoim czasem i wiedzą.

Uczniowie mogą z ich  pomocą nadrobić  zaległości, dopytać o niezrozumiane fragmenty lekcji.

Rodzice mogą uzyskać informacje o postępach w nauce swoich dzieci.

 

Zapraszamy! Jesteśmy do Waszej dyspozycji!