Warning: session_start() expects parameter 1 to be array, string given in /public_html/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
Prezentacje o szkołach – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolngo im. M. Reja w Bielsku-Białej

Prezentacje o szkołach

Zrzut ekranu 2018-03-22 o 17.08.24

Szkoła proponuje:

nauczanie w małych klasach;

kilkuosobowe grupy lektoratowe;

naukę przynajmniej dwóch języków obcych:
angielski na poziomie rozszerzonym dla wszystkich uczniów szkoły oraz do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski;

pełną swobodę wyboru profilów kształcenia w liceum (uczniowie samodzielnie wybierają przedmioty rozszerzone, potrzebne na planowane kierunki studiów);

szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych skierowany zarówno do uczniów potrzebujących pomocy jak i tych ze szczególnymi uzdolnieniami – zajęcia w małych grupkach i indywidualne;

swobodny wybór spośród różnorodnych zajęć sportowych, punktowy system zaliczania wychowania fizycznego;

stałą opiekę pedagoga szkolnego.

 

Blog Attachment