Stypendia Marszałka Województwa Śląskiego

Uczenice Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, Justyna Klejdysz i Katarzyna Staszkiewicz, otrzymały stypendium Marszałka Województwa Śląskiego na rok szkolny 2011/12.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 30 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów naszego województwa w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009 – 2012″.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia/słuchacza szkoły ponadgimnazjalnej, zakładu kształcenia nauczycieli, kolegium pracowników służb społecznych, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Kandydaci musieli poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. Muszą także uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,8 oraz udokumentować wszystkie wybitne osiągnięcia.

W tegorocznej edycji konkursu złożono 63 wnioski,  wybrano najlepszych 30 uczniów.