Uczniowie Reja w Krajowym Funduszu na rzecz Dzieci!

dzieci fundusz

dzieci fundusz

Z wielką radością i satysfakcją zawiadamiamy, że Justyna Klejdysz (3 kl. LO), Ewa Berowska (3 kl. LO),  Wojciech Klemens (3 kl. Gimnazjum) i Marta Mościcka (3 kl. Gimnajzum) zostali przyjęci do elitarnego programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci o uzdolnieniach poznawczych w roku szkolnym 2012/13.

Fundusz działa na rzecz wspierania dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej. W tym celu organizuje i prowadzi zajęcia, warsztaty, obozy i seminaria wspierające w rozwoju uzdolnień i zainteresowań młodych ludzi. Również dawni uczestnicy programu (dzisiaj studenci i naukowcy) pomagają w organizacji i prowadzą zajęcia na obozach naukowych i warsztatach Funduszu, a także sami organizują zajęcia i obozy dla młodszych kolegów.