Szkoła Odkrywców Talentów

odkrywcy-talentow.jpg
odkrywcy-talentow.jpg
Minister Edukacji Narodowej przyznał tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” dla Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja.
Uzyskanie takiego tytułu jest równoznaczne z umieszczeniem szkół na mapie szkół rozwijających zdolności.
Ministerstwo ogłosiło rok szkolny rok szkolny 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów. Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, o idei odkrywania talentów mówi tak: „Zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom potrzebne są różne drogi edukacyjne. Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności. Tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności, zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze „diamentów”, a tymi wyłowionymi odpowiednio się zajmie. Odkrywajmy zatem talenty i pasje, rozbudzajmy zainteresowania dzieci i miejmy do tego jak najbardziej pozytywne, przyjazne nastawienie. Konstruując system edukacyjny państwa tworzymy mechanizmy zapewniające konieczność indywidualnego podejścia do potrzeb i zdolności każdego ucznia. Chcemy, by polska szkoła stawała się coraz nowocześniejsza, coraz bardziej przyjazna i skuteczna. Skuteczna, to znaczy zapewniająca możliwie najlepsze efekty, osiągane przez każde dziecko na miarę jego osobistych zdolności, możliwości, talentów.”
Cieszymy się, że nasze szkoły wpisuje się w tak określony model, promowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Jest to dla szkoły sukces, ale i zobowiązanie.
Uroczyste odsłonięcie tablic odbyło się w poniedziałek 21 marca 2011, pierwszego dnia wiosny. Został on ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Dniem Talentów”.
szkola_talentow_2s.jpg
Zobacz listy gratulacyjne odczytane w trakcie uroczystości.

szk_d_1.jpgszk_d_4.jpg

 

szk_d_4.jpgszk_d_3.jpg

Blog Attachment