Uroczystość XX-lecia

 

24 października 2009 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja świętowano jubileusz 20-lecia istnienia obu instytucji: szkoły i jej założyciela.

Wszystko zaczęło się w siedzibie parafii ewangelickiej w Starym Bielsku, gdzie spotkali się inicjatorzy  Towarzystwa Szkolnego im M. Reja. Było to  u progu zmian ustrojowych w Polsce. Już dwa dni po wyborach 4 czerwca 1989 roku  powołano Zarząd Towarzystwa, który postanowił zorganizować pierwsze na naszym terenie i jedno z pierwszych w Polsce niepubliczne liceum ogólnokształcące. Patronem przedsięwzięcia został Mikołaj Rej – protestant, ojciec języka polskiego zasłużony w rozpowszechnianiu słowa drukowanego w XVI -wiecznej Polsce. Idea przyświecająca założycielom wywodziła się z ewangelickiej tradycji zakładania szkół przy parafiach, by kształcić wedle jednej z głównych zasad reformacji „Sola Scriptura” (Tylko Pismo), co oznaczało naukę czytania Słowa Bożego w języku ojczystym.

Liceum przyjęło pierwszych uczniów już 1 września 1990 roku i od tej pory kształci młodzież naszego miasta i okolic, bez względu na wyznanie i światopogląd.

A zatem w tym roku Towarzystwo Szkolne i Liceum rozpoczęło 20 rok działalności. Dorobek tych lat jest imponujący. Towarzystwo im. Reja założyło, oprócz liceum, Policealną Szkołę Fizjoterapii, następnie gimnazjum, przejęło dwie szkoły podstawowe (nr 2 i nr 10), wreszcie powołało do życia Wyższą Szkołę Administracji, kształcącą dziś młodzież na 5 kierunkach studiów licencjackich i 4 specjalnościach magisterskich. Nauka w szkołach Towarzystwa odbywa się w świetnych warunkach – w budynkach ewangelickiego kwartału miasta zwanego Bielskim Syjonem a skupionym wokół kościoła przy placu Lutra. Najmłodsze „dziecko” Towarzystwa- Szkoła Podstawowa nr 10 sąsiaduje z kościołem ewangelickim w Białej.

Jubileuszowa uroczystość zgromadziła znakomitych Gości: obecny był wiceminister edukacji, Krzysztof Stanowski, przewodnicząca Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Krystyna Starczewska, biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce – zwierzchnik Kościoła w Polsce ks. Jerzy Samiec, biskup Diecezji Cieszyńskiej Paweł Anweiler i biskup Jan Szarek– obecny przewodniczący Zarządu Towarzystwa Szkolnego. Na spotkanie przybyli także kurator śląski, Stanisław Faber oraz przedstawiciele władz powiatu i miasta. Wielu było przyjaciół i sojuszników szkoły, m.in. Poseł na Sejm RP Mirosława Nykiel i Grażyna Staniszewska.

Był czas na wspomnienia z minionego 20-lecia i przypomnienie wielu osiągnięć: licznych laureatów olimpiad przedmiotowych – było ich ponad sześćdziesięciu, laureatów olimpiad
i konkursów  międzynarodowych,  wysokich pozycji w rankingach szkół średnich w Polsce i województwie śląskim. Od początku istnienia nauczyciele i uczniowie „Reja” działali na rzecz środowiska lokalnego, pamiętali o tradycjach „małej ojczyzny”. Stąd konkursy i projekty regionalne, wykłady Bielskiego Forum Młodych Badaczy Kultury, wolontariat na rzecz domów dziecka i Domu Opieki „Soar”, pomoc dzieciom na  Białorusi.

Wyrazem uznania dla dorobku nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. Reja były odznaczenia i nagrody wręczone na jubileuszu. Dyrektor szkoły mgr Renata Rosowska otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej na uroczystości w Kancelarii Premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Medale otrzymali Irmgarda Gryczka– członek Zarządu Towarzystwa oraz nauczyciele Janina Rogolińska-Pieronek i Piotr Toma. Nagrodę Ministra Edukacji wręczono nauczycielowi geografii Marcinowi Gutowi a nagrodę Kuratora historykowi Jackowi Talikowi. Liczną grupę nauczycieli i pracowników szkoły uhonorowano nagrodami Towarzystwa Szkolnego.

Ciepłą atmosferę uroczystości 20-lecia stworzyli: artysta-muzyk, mgr Maria Kajkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja,  wespół z naczycielami LO – mgr Janina Roglińską-Pieronek, mgr Krystną Dymarską , Dorotą Mikocik, przyjaciel szkoły, aktor i społecznik Kuba Abrahamowicz , absolwenci Jacek Chylak i Konrad  Małachwiej oraz ucznennice prowadzące  godzinę wspomnień – Anna Górska, Martyna Manowska. Towarzyszył im Grzybowski Big-Band. Album fotograficznych i filmowych wspomnień przygotowali uczniowie  z Koła Filmowego działającego  w „Reju” już 10 lat pod kierownictwem Krzysztofa Tusiewicza oraz pan Józef Czader.

Blog Attachment